DALBO har markedets bedste udvalg af såbedsharver

Uanset hvilken type såbedsharve der benyttes, skal der være nogle grundlæggende elementer til stede for at opnå en god afgrødeetablering.

Bortset fra fugt er alle andre elementer i landmandens kontrol, og et veletableret såbed er et must for alle afgrøder. DALBOs kvalitetssåbedsharver kan tilpasses til alle jordtyper.

Vores harver er de tungeste pr. meter arbejdsbredde i alle såbedskategorier, hvilket sikrer en meget stabil harve.

image with artdirection

Fordelen ved et veletableret såbed

Det kræver de samme grundlæggende betingelser for alle frøtyper at opnå et godt udbytte og ensartet fremspiring.

Nemlig et veletableret såbed, der opretholder en konstant dybde og tager højde for det frø, som skal sås. Jo større frøstørrelse, desto dybere skal såbedet være.

Ujævne såbede medfører forskellige sådybder og dermed ujævn fremspiring. Et frø, der anbringes under det korrekte niveau, bruger meget af sin energi på at bryde frem, og dette skaber uens fremspiring, hvilket vil påvirke dets udbyttepotentiale.

Et dårligt etableret såbed med uens fremspiring vil samtidig kunne øge behovet for brug af sprøjtemidler eller mekanisk rensning, da ukrudt vil have bedre betingelser i de små eller dårligt etablerede afgrøder.

Det veletablerede såbed består af en fastpakket bund i konstant dybde, med en løs, porøs jord uden store knolde ovenpå.

Dette vil sikre frøets adgang til vand og næringsstoffer fra den faste bund, hvor vandet kan trække op, samtidig med at den løse jord på toppen vil gøre det let for frøet at spire og bryde frem.

En løs jord uden knolde vil samtidig fjerne levesteder for snegle og andre skadedyr, som trives i en knoldet jord, hvor de har mange muligheder for at skjule og formere sig.

Det ideelle såbed kan opnås med alle DALBOs harver, og kan tilpasses den enkelte landmands behov, da vores såbedsharver er bygget op med kraftige rammer og harvetænder, der sikrer en meget stabil harvning og dybde i såbedet.

Derudover er harverne bygget op med forskellige afretter- og pakkermuligheder, der sikrer det optimale såbed.

Et stærkt harvesortiment

Vi tilbyder i alt fire forskellige kategorier af såbedsharver.
  • CULTILIFT er en liftophængt harve, der fås i arbejdsbredderne fra 3,00 til 8,00 m.
  • CULTITRAIL er en robust bugseret harve, der fås i arbejdsbredderne 5,00 og 6,00 m.
  • CULTIMAX er en 3-delt bugseret harve med stor kapacitet, der kan leveres i arbejdsbredder fra 5,50 til 10,00 m.
  • ROLLOMAXIMUM er en højpræcisionssåbedsharve, der fås i arbejdsbredderne fra 6,20 til 12,40 m.
O6A5543

Har du spørgsmål?

Kontakt din nærmeste forhandler eller en af vores medarbejdere som står klar til en uforpligtende snak om dine behov.

Knud Jepsen
Knud Jepsen
Salgsansvarlig Skandinavien
Morten Ladefoged
Morten Ladefoged
Område-salgschef