Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan DALBO A/S indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer eller indgår aftaler med os.

Vores ydelser er rettet mod erhvervsdrivende.

De oplysninger vi behandler i relation til erhvervsdrivende er primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os. Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra andre.

Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler.

Hvilke personoplysninger behandler vi og med hvilket formål?

Når du tilmelder dig et kursus, behandler vi oplysninger om dit navn, evt. din e-mailadresse og telefonnummer og hvilken virksomhed, du repræsenterer. Formålet med denne behandling er administration af din kursusdeltagelse/kursusbooking, herunder udstedelse af kursusbevis. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og markedsføringsmateriale indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit samtykke. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og tilbyde kurser mm. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer, relevant information. Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra

Når du repræsenterer en leverandør, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du besøger vores hjemmeside www.dalboagro.com indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det er fx oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du anvender og navigerer på siden. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, bl.a. hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du søger en stilling hos os, gemmer vi de oplysninger, du har skrevet i din ansøgning og bilagene i op til 6 måneder. Formålet er at vi kan kontakte dig, hvis vi indenfor det næste ½ år har en stilling, som dine kvalifikationer passer til. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Personoplysningerne opbevares ukrypteret og sendes ukrypteret over internettet.

Vi har indgået aftale med databehandlere om visse drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver. Opbevaring af oplysningerne hos vores eksterne samarbejdspartnere (databehandlere) er undergivet de samme regler som os, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger behandles ordentligt og efter reglerne.

Sletning af personoplysninger

Som udgangspunkt gemmes oplysninger i 5 år. Dette sker bl.a. for at opfylde reglerne om regnskabsmateriale.

Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.

Dine rettigheder

Indsigtsret: Du kan anmode os om at oplyse, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, til hvilket formål og hvem vi evt. videregiver oplysninger til. Du kan få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal i den forbindelse dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Berigtigelse

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller nogle af dine personoplysninger slettet af os, fx. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Tilbagekalde samtykke

Du kan tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med registrering på venteliste.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os: DALBO A/S, info@dalboagro.com , tlf. +45 75 88 35 00

Ændringer i persondatapolitikken

Hvis vi ændrer persondatapolitikken, vil den nye version være tilgængelig på hjemmesiden. Det er altid den elektroniske version på hjemmesiden, der er den gældende.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside - www.datatilsynet.dk.
26. maj 2018